Videointervjuer

Av Anders Widell från 2017

Anders Widell har, ibland med en medhjälpare, gjort ett antal långa video-intervjuer med personer verksamma inom sydsvensk sjukvård och forskning, vardera på ca 1 timme. Alla de intervjuade har mångårig livs- och yrkeserfarenhet. Intervjuerna omfattar personens uppväxt, yrkesval, utbildning, bemärkta lärare och vänner, de första tjänstgöringarna och dåtida arbetsvillkor, varför man valde en viss inriktning, professionens utveckling, egna erfarenheter samt deltagande i nydaning, forskning och utbildning. Kort sagt – man kommer tillbaka till en svunnen men viktig tid. Hitintills (mars 2023) har har 23 intervjuer gjorts men antalet utökas fortlöpande och avser att omfatta olika personalkategorier. Du når en intervju genom att klicka på en länk i nedanstående lista.

Varje film inleds med en stillbild under cirka 20 sekunder som förklarar motiven for intervjuerna. Om du störs av reklaminslag under filmen kan du i förväg installera gratisprogrammet ADBlock Plus.