Videointervjuer

Av Anders Widell från 2017

Anders Widell har, ibland med en medhjälpare, gjort ett antal långa video-intervjuer med personer verksamma inom sydsvensk sjukvård och forskning, vardera på ca 1 timme. Alla de intervjuade har mångårig livs- och yrkeserfarenhet. Intervjuerna omfattar personens uppväxt, yrkesval, utbildning, bemärkta lärare och vänner, de första tjänstgöringarna och dåtida arbetsvillkor, varför man valde en viss inriktning, professionens utveckling, egna erfarenheter samt deltagande i nydaning, forskning och utbildning. Kort sagt – man kommer tillbaka till en svunnen men viktig tid. Hitintills (juni 2019) har ett tiotal intervjuer gjorts men antalet utökas fortlöpande och avser att omfatta olika personalkategorier. Intervjuerna kommer successivt att läggas ut med länkar enligt nedan.

Sydsvensk medicinhistoria