USIL250

Lasarettet i Lund fyllde 250 år i augusti 2018

Flygfoto av centrala Lund och Lasarettet i Lund, från söder, c:a 1994. Domkyrkan och Stortorget i bildens nedre del.

Bilden ovan: Centralblocket på SUS i Lund dominerar i detta flygfoto från söder över centrala Lund. Det invigdes år 1968 av statsminister Tage Erlander, lagom till sjukhusets 200-årsjubileum. Domkyrkan nederst i bild är från slutet på 900-talet, dvs fem gånger äldre, både som byggnad och som institution. Universitetet öppnade 1668 och blev år 2018 350 år, och dess ljusa huvudbyggnad i bildens nedre vänstra del markerar dess framskjutna ställning. I bakgrunden breder den goda skånska jorden ut sig med gula rapsfält. Foto en vårdag i början på 1990-talet.

Staden Lund har i många hundra år dominerats av tre institutioner, domkyrkan, universitetet och lasarettet. Domkyrkan är äldst med sina dryga 1000 år, universitetet näst äldst med sina 350 år och lasarettet är yngst, just fyllda 250 år. Det är sedan 2010-2011 administrativt sammanslaget med det ett sekel yngre Malmö Allmänna Sjukhus och de båda kallar sig nu Skånes Universitetssjukhus (SUS). Vill man markera vilket som är vilket blir det SUS Lund eller SUS Malmö.

Bygget centralblocket på Lasarettet i Lund är nästan klart hösten 1967.

Lasarettet i Lund firade alltså sitt 200-årsjubileum med att inviga ett stort toppmodernt sjukhus. Se bilden ovan. 50 år senare hade tiderna förändrats helt, och sjukhusets ledning visade inget intresse att uppmärksamma sjukhusets 250 år. 

Politikerna i Region Skåne föreföll mest se sjukvård som en besvärlig gökunge som tränger ut annan verksamhet som ger dem bättre möjligheter att locka väljare i nästa val. Efter upprepade påstötningar från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet uppmärksammade dock till sist sjukhusledningen 250-årsjubiléet med en ny minutkort film varje vecka under hösten 2018 på sin Facebooksida. Den berörde evenemang och framsteg inom verksamheten. Här är länkar till dessa sidor. Alla kunde nås med taggen #SUSfirarLund250 på Facebook

Professor Berndt Ehinger om drängen Sune Pährsson, den första patienten på Lasarettet i Lund
Klicka här för att se filmen

Ovan:
Professor Berndt Ehinger berättade på årsdagen den 24 augusti om drängen Sune Pährsson, sjukhusets första patient för på dagen exakt 250 år sedan. Han var dödligt skadad, men överlevde tack vare den behandling han fick. Bilderna är från en repris som spelades upp 1993. Klicka här för att se filmen.

Sjuksköterskan Eva Ljunggren berättar om det var att arbeta på centralblocket på det nya lasarettet i Lund och invigningen av det den 25 september 1968. Klicka här för at se filmen

Ovan:
Sjuksköterskan Eva Ljunggren berättar om invigningen och om vad hon tyckte och tycker om hur det varit att arbeta på Centralblocket i Lund. Klicka här för att se filmen.

Professor Lars Edvinsson berättar om sin huvudvärksforskning och signalämnet CGRP.
Klicka här för att se filmen.

Ovan:
Migrän kan vara en invalidiserande sjukdom, men har länge inte varit effektivt behandlingsbar. Professor Lars Edvinsson har i decennier studerat effekterna av ett ämne som kallas CGRP, och har slutligen fått fram en medicin som lindrar migrän. Han har också förhoppningar om andra framtida sätt att behandla huvudvärk. Klicka här för att se filmen.

Om valvet vid Gamla biskopshuset i Lund – vad används det numera till? Klicka här för att se filmen och få svaret

Ovan:
Veckans fråga: vad används nu det gamla valvet över Allhelgona Kyrkogata till? Klicka här för att se filmen och få svaret

Ortopeden Måns Persson Bunke berättar om von Rosen-skenan, en oöverträffat bra medel att förhindra medfödd hälta på grund av ofullständigt färdigbildade höftleder.Klicka här för att se filmen.

Ovan:
Ortopeden Måns Persson Bunke berättar om von Rosen-skenan, en oöverträffat bra medel att förhindra medfödd hälta på grund av ofullständigt färdigbildade höftleder. Det var överläkaren Sophus von Rosen på Malmö Allmänna Sjukhus som på 1950-talet introducerade detta suveräna hjälpmedel. Klicka här för att se filmen.

Det var så man byggde sjukhus 1968 – stort, rationellt och effektivt, berättar huvudarkitekten Stefan Hornyánskys dotter Elisabeth Dalholm Hornyánszky. Klicka här för att se filmen

Ovan:
Centralblocket ritades av arkitekt Stefan Hornyánszky (1905 – 1974). Hans dotter Elisabeth Dalholm Hornyánszky berättar om allt det nya i hur huset planerades och byggdes. Klicka här för att se filmen

Regionarkivet i Lund. Klicka här för att se filmen

Regionarkivet i Lund innehåller inte bara alla gamla patientjournaler utan också en stor mängd smalfilmer och videoband. Detta är en ovärderlig kulturskatt med arkivalier från flera hundra år bakåt i tiden. Klicka här för att se filmen

Gamla seminariet, byggt 1918 som folkskoleseminarium, nu en del av Universitetssjukhuset SUS i Lund med huvudsakligen kontor för sjukhusledning och annan administration. Klicka här för att se filmen

Ovan:
Gamla seminariet byggdes 1918 som folkskollärarseminarium, dvs där utbildades folkskollärare. De hade klasser med skolbarn från Lund att öva sig med, och många lundabor minns hur det var att gå i skolan där. Landstinget Malmöhus tog över byggnaden 1980, och sedan millennieskiftet 2000 innehåller det nu kontor för sjukhusledningen och annan administration. Klicka här för att se filmen om Gamla seminariet.

Matberedning på dåvarande sjukhusköket i Malmö på 1950-talet. Klicka här för att se filmen.

Ovan:
God och näringsriktig mat är en viktig del i behandling av sjuka. Ända in på 1900-talets första halva var diet och god kost nästan det enda sättet att behandla svåra folksjukdomar som tbc, magsår och t.o.m. diabetes. Got mathållning är fortfarande en mycket viktig del av sjukhusens verksamhet. Filmen visar gamla och nya sjukhuskök, bl.a. inför en stor sjukhusfest på Malmö Allmänna Sjukhus i början på 1990-talet. Numera lagas maten i ett externt storkök och körs kyld till vårdavdelningarna där den värms upp inför servering. Klicka här för att se filmen om matlagning på sjukhus.

Anfang i gammal text om åderlåtning. Klicka här för att se filmen

Under medeltiden var det grekiska och latin som var de lärdes språk. När nationerna i mellaneuropa blev dominerande blev det franska, tyska och nu engelska. Klicka här för att se filmen om hur det medicinska språket utvecklats

Kliniskt ultraljud, en lundensisk uppfinning som borde givit Nobelpris. Klicka här för att se filmen.

Två snillrika hjärnor, en ultraljudsapparat från Kockums och några dussin kalvhjärtan. Där har ni ingredienserna i det som skulle bli startskottet för en av de mest prominenta upptäckterna någonsin på SUS Lund. Tack vare Inge Edler och Hellmuth Hertz pionjärarbete med det medicinska ultraljudet är idag ultraljudsundersökning en rutinmetod inom i stort sett alla medicinska områden. Klicka här för att se filmen.

Professor Bengt Jeppsson berättar om sina försök med hur man kan påverka tarmfloran med ”nyttiga” bakterier. Klicka här för att se filmen.

Ovan:
Alla har vi bakterier i våra tarmar, och alla behöver vi dem. Men det kan hända att elaka stammar tar överhanden. Vi har skapat motmodel, antibiotika, men de kan mankera, ibland när de behövs som bäst. Bengt Jeppsson har ”vänt på steken” och tar reda på hur man bäst gynnar våra ”goda vänner” i tarmsystemet.Klicka här för att se filmen.

Professor Bo Norrving om behandling för att förebygga stroke
Aspirin för att förebygga slaganfall (stroke). Professor Bo Norrving berättar. Klicka här för att se filmen

Ovan:
1991 kom den svenska SALT-studien som kom att revolutionera strokevården. Upptäckten som presenterades var att en låg dos aspirin kan förebygga återfall hos strokepatienter. Bo Norrving var initiativtagare och ledare av studien, som 2006 rankades som ett av de 200 viktigaste inslagen i The Lancet – medicintidskrifternas Rolls Royce – sedan tidskriften grundades 1823. Klicka här för att se filmen

Affisch för rökstopp på bl.a. Lasarettet i Lund. Klicka här för att se filmen

Ovan:
Rökstopp infördes så småningom på sjukhusen i Lund och Malmö, men motståndet var högt, främst från sjukhusens personal, så det gick successivt och trögt. Klicka här för att se filmen om rökstopp och när det infördes.

TagOn-systemet för att spåra utrustning på t.ex. akutmottagningen (Lund eller Malmö?)
Klicka här för att se filmen

Ovan:
Utrustning kommer lätt på villovägar på en jäktad stor mottagning. Men med en billig liten blåtand-sändare på apparater kan man exakt se var de finns. Det sparar värdefull tid att slippa springa och leta efter dem, och den kan i stället läggas på att vårda patienter. Klicka här för att se filmen om blåtandsteknik för att spåra utrustning..

Leif Groop om insulin och diabetes. #susfirarlund250 på Facebook.
Klicka här för att se filmen.

Insulin upptäcktes 1921 och började c:a 1923 saluföras i Sverige av firma Leo i Helsingborg. Det tillverkades i Danmark och efterföljare till Nordisk Insulinlaboratorium (Novo Nordisk) är fortfarande en mycket viktig tillverkare. Leif Groop berättar här om ansträngningarna att förstå de minst 5 olika typerna av diabetes som man nu räknar med. Klicka här för att se filmen.

Celiaki. Dr Daniel Agardh berättar om sjukdomen. Den beror på att patienten inte tål ämnet gluten i vetemjöl.
Klicka här för att se filmen

Celiaki beror på att patienten inte tål äggviteämnet gluten som finns i vetemjöl. Den har funnits så länge människor har ätit mat gjort på vete. Daniel Agardh har utvecklat ett blodprov som visar om en person löper risk att utveckla celiaki. Han hoppas med detta kunna motverka sjukdomens sena komplikationer. Klicka här för att se filmen.

Om Forskningens Dag, ett samarbete mellan Medicinska Fakulteten i Lund och Skånes UniversitetssjukhusKlicka här för att se filmen.

Forskningens dag är ett årligen återkommande evenemang i Lund och Malmö där forskare och läkare visar upp resultaten av sina ansträngningarör allmänheten. Det är ocksåett viktigt forum för att förverkliga den tredje uppgiften. Fernströmstiftelsen uppmärksammar också ut sina pristagare vid en glänsande ceremoni. Klicka här för att se filmen.

Gamla kirurgiska kliniken i Lund, i drift 1868 – 1968. Klicka här för att se filmen.

Ovan:
Gamla kirurgiska kliniken i Lund ritades av ingen mindre än Helgo Zettervall och togs i drift 1868. Den blev snart för trång och kompletterades med en stor ögonklinik, ett barnbördshud och flera stora annex. När verksamheten 1968 flyttades till norra lasarettsområdet övertog universitetet i Lund lokalerna och gjorde dem till studentcentrum. Klicka här för att se filmen.