USiL1768-2000

Lasarettet i Lund 1768-2000.

Bilder berättar

Lasarettet i Lund har en mycket lång historia, och skulle år 2018 kunna fira 250-årsjubileum. Som Skånes Universitetssjukhus i Lund är det Skånes största arbetsplats, så visst finns det många som gärna vill bläddra bland bilder som visar hur verksamheten utvecklats.

Berndt Ehinger och Anders Biörklund har i samarbete med den nu bortgångne Torsten Landberg ställt samman en stor bok med fler än 800 fina bilder som berättar Lasarettet i Lunds historia. Bilderna kommer från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets arkiv, och boken publiceras som supplement till Sällskapets årsbok. Alla SMHS’ medlemmar får den utan extra kostnad.

Åke Andrén-Sandberg skriver bl.a. om den ”I denna omfattande sammanställning av byggnader, personer och händelser är det tveklöst att lasarettet inte bara består av enskilda hus utan att det finns ett sammanhang, en gradvis utveckling och ett innehåll som mycket väl uppfyller kriteriet ”en utvecklingslinje”. De 331 sidorna ger en fantastisk bild av ett lasaretts utveckling, vilken speglar inte bara ett lasaretts historia utan också samhällets utveckling.”

Klicka här för att läsa Åke Andrén-Sandbergs goda recension

Det forna kurhuset från 1824 är den äldsta kvarvarande byggnad som hört till Lasarettet i Lund. Det ligger centralt i Lund i nordvästra hörnet av korsningen mellan Paradisgatan och Sandgatan, på gångvägs avstånd från domkyrkan, universitetes huvudbyggnad och Akademiska Föreningens borg. Nu används det av Lunds Universitet för olika verksamheter, mest studentadministration.

Den forna kirurgiska kliniken stod färdig vid nyåret 1867-68 och kom i full drift under 1868. Byggnaden ritades av domkyrko­arkitekten Helgo Zettervall och har blivit ett välkänt landmärke i Lund. Den används nu för fr.a. student­administration vid universitetet.

Lasarettet i Lund 1768 – 2000. Bilder Berättar är en 22,5 x 22,5 cm stor bok som på 330 sidor innehåller över 800 bilder.

Boken kostar per exemplar SEK 250,00, vilket samtidigt ger medlemskap i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Vid köp av 10 exemplar eller fler kostar den SEK 150, men ger då inte medlemskap. Den kan beställas från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällska­pet, Postmot­tagningen, Universitets­sjukhuset i Lund, 221, plusgiro  85 Lund.


Sydsvensk medicinhistoria