2015-01-27 CPAP Midgren

Polio, andningsförlamning och övertrycksventilering

ett paradigmskifte för sextio år sedan

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2015-01-19 kl 1900 i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund
av Bengt Midgren

Hösten 1952 sattes den köpenhamnska sjukvården på prov när hundratals poliosjuka barn och unga vuxna dog i andningsförlamning. Anestesiologen Bjørn Ibsen hanterade problemet med hjälp av trakeostomi och övertrycksventilering. Detta nytänkande ledde i förlängningen till utvecklingen av intensivvård som egen verksamhet.

Hösten 1952 föddes dagens föredragshållare Bengt Midgren, lungmedicinare vid SUS. Han har arbetat med långtids respiratorbehandling i hemmet sedan nästan 30 år. Han bjuder på en bearbetning av det historiska bildmaterial som presenteras vid de årliga nordiska hemrespiratorkurser som han arrangerar sedan 20 år.