länkar till svenska museer och föreningar

Kulturen i Lund

Livets museum Lund


Anspråkslösa berättelser från SUS
WikiSuS.

WikiSUS

Anspråkslösa historier ”från väggarna” på
Skånes Universitetssjukhus SUS

Wikiks.se
På denna hemsida publiceras bilder, filmer och texter om ”gamla” Karolinska Sjukhuset som nu stängts och ersatts av NKS (Nya Karolinska Sjukhuset).Kulturen i Lund

Medicinhistorisk samling
Landberga medicinhistoria

Svensk medicinhistoria med
anknytning till Bohuslän


Sydsvensk medicinhistoria