SYDSVENSKA MEDICINHISTORISKA SÄLLSKAPET (SMHS)

Bidragsgivare

Sällskapets verksamheter stöds av Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse samt Crafoordska Stiftelsen, Maggie Stephens Stiftelse, Medicinska fakulteten i Lund och Region Skånes Kultur Skåne.

Tre försvunna men återfunna skulpturer i Medicinska fakulteten i Lund

av Lars Malm

Skulptur av Georg "GK" Kahlsons huvud under modellering och utställd på BMC i Lund
Till vänster Georg ”GK” Kahlsons huvud under modellering hos skulptören Arne Jones på 1950-talet. Foto Olle Hammar. Till höger som färdig byst, utställd i entrékorridoren på BMC i Lund. Foto B. Ehinger 2020.

Videointervjuer med minnesgoda erfarna

Anders Widell vid Livets Museum 2015-04-27. Foto. Berndt Ehinger.

Anders Widell har skapat en serie videointervjuer med minnesgoda personer med mycket lång erfarenhet från sjukvård och hälsovård. Klicka på bilden ovan för att se dem.

Sjukhuschefen med stab på besök på Livets Museum

Sjukhuschefen Björn Ekmehag besökte Livets Museum den 23 januari 2020
Sjukhusledningen på besök på Livets Museum i Lund. Från vänster Björn Ekmehag (sjukhuschef, förvaltningschef), Britta Stenstam, David Sparv (chefsjuksköterska), Per Ola Kimblad (biträdande förvaltningschef), Anna Martinsson (kommunikationschef), Mats Engström (intendent på Kulturen i Lund).

Sjukhuschefen Björn Ekmehag besökte Livets Museum den 23 januari 2020

Sydsvensk medicinhistoria