Medicinhistorisk nättidskrift 170122

medicinhistorisk Nättidskrift Ver 170122

Medicinhistorisk Nättidskrift är Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets nätbaserade tidskrift. Inriktningen för tidskriften är i första hand sydsvensk medicinhistoria i vid bemärkelse. Även artiklar som innefattar medicinhistoria i allmänhet är av intresse. Välkommen att höra av dig om du vill bidra med egna texter!

Författarinstruktioner (klicka här)

Klicka här för att se en förteckning över författare och artiklar som hittills finns tillgängliga.

Sydsvensk medicinhistoria