SMHS styrelse 2023/2024

valda till år 2025 om inget annat står

Stefan Leander
Ordförande (1 år)
docent, (farmakolog)
Tel. 076-320 38 98
E-post:

Eva Ljunggren
Sekreterare, guide-ansvarig, sjuksköterska. (till 2024)
Tel. 070-646 74 97
E-post:

Anitha Bruun
Kassaförvaltare och klubbmästare dr. sci. med. , BMA. Tel 070- 6 22 80 72 (förstahandsnummer) och
046 -33 53 40.
E-post:

Bodil Persson,
Årsboksredaktör,
Redaktör med.hist. nättidskrift
allmänläkare, fil. dr. (historia).
Tel 070-2548253 / 044-533 47
E-post:

Kerstin Brauer
Webansvarig och ansvarig för årsboksproduktion,
leg. biomed. analytiker (BMA)
Tel. 0707-777 957
E-post:

Berndt Ehinger
professor emeritus,
ögonkliniken i Lund. (till 2024)
Tel. 046-12 59 25 eller
070-5249268
E-post:

Ordinarie ledamöter

 • Britta Hornmark Stenstam,
  past president, vice ordförande, överläkare (onkologi)
 • Hans-Bertil Hansson Föreläsningsansvarig
  överläkare (smittskyddsläkare) (till 2024)
 • Birgitta Castor Föreläsningsansvarig
  överläkare (infektion) (till 2024)
 • Ola Nived Årsboksredaktör
  docent (reumatologi)
 • Anders Widell Videointervjuare i WikiSUS-projektet
  docent (klinisk virologi),
 • Bengt Uvelius Vårdare av boksamlingen,
  Redaktör med.hist. nättidskrift
  professor (urologi)
 • Irene Jakobsson Museiansvarig
  docent (pediatrik)
 • Bengt Jeppsson, Styrelsemedlem
  professor (kirurgi)
 • Per Nettelbladt Redaktör med.hist. nättidskrift
  docent (psykiatri) (till 2024)
 • Anders Arner Vårdare av boksamlingarna
  professor
 • Charlotte Erlanson-Albertsson, Styrelsemedlem
  professor (medicinsk och fysiologisk kemi)

Revisorer (1 år)

 • Anders Lidén (sammankallande)
 • Bengt Midgren
 • Lars Lidgren (suppleant)

Valberedning (1 år)

Bengt Andreasson (sammankallande) och Kristina Tornqvist.