SMHS styrelse 2019 – 2020/2021

Britta Hornmark Stenstam Ordförande fram till årsmötet 2021, informations-
insamling (WikiSUS m.m.), överläkare (onkologi),
Tel. 070-922 42 44
E-post:

Stefan Leander
Vice ordförande fram till årsmötet 2021, föreläsnings-ansvarig, docent, (farmakolog)
Tel. 076-320 38 98
E-post:

Eva Ljunggren
Sekreterare fram till årsmötet 2020, guide-ansvarig, sjuksköterska.
Tel. 070-646 74 97
E-post:

Anitha Bruun
Kassaförvaltare och klubbmästare fram till årsmötet 2021, dr. sci. med. , BMA. Tel 070- 6 22 80 72 (förstahandsnummer) och
046 -33 53 40.
E-post:

Bodil Persson,
Årsboksredaktör fram till årsmötet 2021, allmänläkare, fil. dr. (historia). Tel 070-2548253 / 044-533 47
E-post:

Kerstin Brauer
Webansvarig och ansvarig för årsboksproduktion,
fram till årsmötet 2021,
leg. biomed. analytiker (BMA), forskningsadministratör (klinisk fysiologi). 0707-777 957
E-post:

Berndt Ehinger Bildarkivarie fram till årsmötet 2020, professor emeritus, ögonkliniken i Lund. Tel. 046-12 59 25 eller 070-5249268
E-post:

Ordinarie ledamöter

 • Lars Lidgren Ansvarig för organisationsfrågor fram till årsmötet 2020, tidigare ordförande, professor (ortopedi)
 • Hans-Bertil Hansson Föreläsningsansvarig fram till årsmötet 2020, överläkare (smittskyddsläkare)
 • Birgitta Castor Föreläsningsansvarig fram till årsmötet 2020, överläkare (infektion)
 • Ola Nived Årsboksredaktör fram till årsmötet 2021, professor, reumatologiska kliniken i Lund
 • Anders Widell Videointervjuare i WikiSUS-projektet fram till årsmötet 2021, docent (klinisk virologi),
 • Bengt Uvelius Vårdare av boksamlingen fram till årsmötet 2021, professor (urologi)
 • Irene Jakobsson Museiansvarig fram till årsmötet 2021, docent (pediatrik)
 • Bengt Jeppsson, Styrelsemedlem fram till årsmötet 2021, professor (kirurgi)
 • Per Nettelbladt, Redaktör fram till årsmötet 2020, docent (psykiatri)

Revisorer till årsmötet 2020

 • Ingmar Rosén (sammankallande)
 • Urban Rydholm
 • Anders Lidén

Valberedning till årsmötet 2020

Ordinare ledamöter:
Olle Pahlm (sammankallande) och Magnus Hägerdal.
Lars Lidgren, suppleant