SMHS styrelse 2018-2019

Styrelsen 2018-årsmötet 2019

Ordförande:Britta Hornmark Stenstam, överläkare (onkologi), informationsinsamling (WikiSUS mm). Tel. 070-922 42 44.

Vice ordförande: Stefan Leander, farmakolog,
föreläsningsansvarig,
Sven Tveskäggs Gränd 7, 224 77 Lund. Tel. 076-320 38 98.


Sekreterare till årsmötet 2019: Eva Ljunggren, sjuksköterska, guideansvarig

Kassaförvaltare och klubbmästare till årsmötet 2019: Anitha Bruun, dr. sci. med., Sankt Laurentiigatan 10, 222 21 Lund.
Tel 0706-228072 (förstahandsnummer) och 046 33 53 40.

Webmaster och bildarkivarie till årsmötet 2019: Berndt Ehinger, professor emeritud, Barytongränden 6, 224 68 Lund.
Tel 0705-249268 (förstahandsnummer).

Övriga styrelsemedlemmar

  • Lars Lidgren, professor (ortopedi), tidigare ordförande. organisationsfrågor i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.
  • Hans-Bertil Hansson, överläkare. Föreläsningsansvarig, till årsmötet 2019
  • Ola Nived, professor, reumatologiska kliniken i Lund, årsboksredaktion, till årsmötet 2019.
  • Kerstin Brauer, biomedicinsk analytiker, årsboksproduktion, till årsmötet 2019.
  • Gunnar Broberg, professor emeritus, boksamling, till årsmötet 2019.
  • Bengt Uvelius, professor (urologi), boksamlingen, till årsmötet 2019.
  • Irene Jakobsson, docent (pediatrik), museiansvarig, till årsmötet 2019.
  • Bengt Jeppsson, professor (kirurgi), till årsmötet 2019.
  • Per Nettelbladt, docent, textredigerare, till årsmötet 2019.