Medicinhistorisk nättidskrift

Medicinhistorisk Nättidskrift är Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets nätbaserade tidskrift. Inriktningen för tidskriften är i första hand sydsvensk medicinhistoria i vid bemärkelse. Även artiklar som innefattar medicinhistoria i allmänhet är av intresse. Välkommen att höra av dig om du vill bidra med egna texter!

Författarinstruktioner (klicka här)

Redaktörer:

Bengt Uvelius
Bodil Persson
Per Nettelbladt