Medicinhistorisk Nättidskrift

Medicinhistorisk Nättidskrift är Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets nätbaserade tidskrift. Inriktningen för tidskriften är i första hand sydsvensk medicinhistoria i vid bemärkelse. Även artiklar som innefattar medicinhistoria i allmänhet är av intresse. Välkommen att höra av dig om du vill bidra med egna texter!

Redaktörer:

Bengt Uvelius. E-post: bengt.uvelius@gmail.com

Bodil Persson. E-post: bodil.53347@gmail.com

Per Nettelbladt E-post: per.nettelbladt@med.lu.se

Författarinstruktioner (klicka här)