John E. Dowling

Berndt Ehinger-föreläsningen den 6 september 2019.

Denna föreläsning var planerad att hållas redan 2018, men professor Dowling kunde då inte komma på grund av ett olycksfall.

Professor John E. Dowling

John E. Dowling (f. 1935) var Gordon and Llura Gund Research Professor of Neurosciences vid Harvard University. Han har nyligen gått i pension och räknas som en av världens mest framstående näthinneforskare under andra halvan av 1900-talet. Han läste först medicin vid Harvard-universitetet, men drogs snart in i kretsen kring den blivande nobelpristagaren Georg Wald och började studera vad vitamin A gör för synen. George Wald fick Nobelpriset 1967 för sitt arbete om detta, och John Dowling följde först sin mentors linje. Det har varit känt sedan de egyptiska faraonernas och pyramidernas tid att det finns något i födans fett som människan behöver för god syn, särskilt i mörker. Vi kallar detta något för vitamin A, men den är bara en av flera varianter på en molekyl som spelar stor roll för hela vår utveckling och vårt välbefinnande. Kunskapen om hur vitamin A och dess kemiska släktingar verkar har utvecklats på många intressanta sätt som professor Dowling kommer att berätta om.

Ett av de mest framträdande dragen i John Dowlings forskning har varit att han alltid har kombinerat anatomiska studier med bedömningar av cellers och vävnaders funktioner. I kombination med en anmärkningsvärd analytisk förmåga har han givit oss helt nya och oväntade insikter i hur näthinnan fungerar. Han driver inte längre ett eget laboratorium, men är aktiv som neurobiologisk forskare i samarbete med andra forskargrupper.