För aktiva i SMHS

Internt för guider och andra aktiva i SMHS

Möte med guiderna på Livets Museum 2015-04-27. Stående, från vänster: Gunilla Brunnström, Stig Rehncrona, Gertrud Osberg, Gunla Erlandson (halvkymd), Ingrid Ekvall, Agneta Dahlberg, Ingegerd Richardson, Bengt I. Lindskog, Evar Förander, Berndt Ehinger, Mark Blomberg, Eva Ljunggren, Kerstin Olsson, Seema Jain, Angelica Bondesson. Sittande, från vänster: Anna Karin Levenstam, Ulla Radler, Helen Engvald Sivhed, Greta Roslund. Anitha Bruun hade hunnit gå när bilden togs. Gunilla Sernelin och Lillian Andersson lät sig representeras per post. Anders Widell tog bilden.
Länk till SMHS "Öppet Bildarkiv"
Dr Britta Hornmark Stenstam ställer in en pendelmaskin för bestrålning av en patient på dåvarande radiologiska kliniken i Lund. Foto på 1970-talet.