Eva Ljunggren 80 den 1 maj

SSSH-sjuksköterskan Eva Ljunggren, nyutexaminerad.
Eva Ljunggren 2013 på
Livets Museum i Lund.

SSSH-sjuksköterskan Eva Ljunggren har under ett långt yrkesliv haft ansvarsfulla positioner vid Lasarettet / Universitets-sjukhuset i Lund. Hon har länge också varit aktiv i föreningsliv i Lund inom bl. a. Senioruniversitetet / Folkuniversitetet liksom Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Hos oss har hon ingått i styrelsen och har haft ansvar för våra guider. Hon har också förtjänstfullt hjälpt till med att skriva protokoll vid våra olika sammanträden.

Eva Ljunggren uppvaktas den 28 april 2021 inför sin 80-årsdag den 1 maj av representanter från styrelsen i SMHS. Från vänster Anitha ”Nitten” Bruun, Berndt Ehinger, jubilaren, Stefan Leander och Britta Stenstam. Evas syster Karin höll i kameran. De uppvaktandes presenter skymtar till vänster.

Evas hjärta klappar varmt för Sällskapet och hon har skött sina uppdrag med både entusiasm och noggrannhet. Trots rådande restriktioner på grund av Covid-19-pandemin ville och vågade sig ett antal nyvaccinerade representanter för styrelsen i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet uppvakta henne i hennes fina våning högt upp i ett 1920-talshus alldeles vid Botan i Lund. För att inte störa firandet på själva födelsedagen i denna säregna pandemitid skedde detta några dagar i förväg. Solen sken vackert och lundastudenterna skuttade glatt omkring på Botans gräsmattor.

De uppvaktande hade många anledningar och tillfällen att både sjunga och hurra för jubilaren, och de gjorde det entusiastiskt och gärna.

För SMHS och de uppvaktande:
Berndt Ehinger

Sydsvensk medicinhistoria