Erik Widmark ovanför den höga akademiska parnassen

Av Berndt Ehinger

Det sägs att ovanför den höga akademiska parnassen svävar ett litet antal forskare, nästan osynliga. Det är de som nått så långt att alla känner till och godtar deras observationer utan diskussion. Då försvinner de som nått resultaten upp till den högsta nivån av erkännande, självklarhetens glömska.
Erik M. P. Widmark (1889 – 1945) hör till dem som nått dit. Säg ”promillen” i en diskussion så vet alla vad du talar om. Men vem kan direkt säga vem det som skapade ”promillen”? Det var Erik M. P. Widmark, professor i medicinsk kemi i Lund 1920-1945. Hans hustru Nora var en fin skulptris och gjorde 1915 en byst av honom som göts i brons och ställdes upp på hans institution. Med tiden och många flyttar av institutionen försvann den från offentligheten till en förrådshylla, in i självklarhetens glömska.
Nu finns den att se igen på Livets Museum i Lund. Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet spårade upp bysten och Kulturens intendent Mats Engström ordnade en monter för den. Se bilderna.
Han skrev också en text om M. P. Widmark och hans insatser som alkoholforskare. Klicka här för att läsa den texten.

Erik M. P. Widmark

Till vänster: Nora Larsen Widmarks byst 1915, återfunnen från ett gömsle av Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Intendent Mats Engström från Kulturen i Lund har arrangerat en monter på Livets Museum där den visas.

Intendent Mats Engström från Kulturen i Lund arrangerar en monter på Livets Museum i Lund med en bronsbyst
av Erik M. P. Prochet, ”promillens” skapare.
Mats Engström och en besökare vid montern med bronsbysten av Erik M. P. Widmark på Livets Museum i Lund.

Sydsvensk medicinhistoria