Copyrightinformation

Copyrightinformation, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet version 190315

Creative Commons License

Allt material publicerat på Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets hemsidor får användas enligt licensen Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaPåSammaVillkor 4.0 Sverige. Klicka här för att läsa licensen. Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt från Sällskapets ordförande, webbredaktör, eller bildarkivarie.

Alla tänkbara ansträngningar har gjorts för att undvika att utan tillstånd här visa material med upphovsrättsligt skydd. Skulle mot förmodan sådant ändå finnas uppmanas rättsägaren att snarast kontakta Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet för åtgärd.

Copyright information concerning the South Swedish Society for the History of Medicine

Creative Commons License

Everything published on Internet pages from Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (the South Swedish Society for the History of Medicine) can be used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Sweden License. Click here in order to see the license. Permissions beyond the scope of this license may be available from the Chairman of the Society, its webmaster or its image curator.

All reasonable efforts have been paid not to show any material protected by copyright. Should any such material nevertheless appear, we encourage the copyright owner to contactt the Cairman of the Society or its webmaster for appropriate action.