Alla inlägg av Berndt Ehinger

Verksamhet vid Livets Museum och i SMHS under pandemin Covid-19

Årsmötet kommer att hållas som planerat den 20 april om inget nytt oförutsett inträffar. Detta kommer att ske via videolänk samt utomhus vid Livets Museum. Kallelsen finns här

Vår inbjudne föreläsare Lars Lidgren kommer att hålla sin föreläsning vid senare tidpunkt, när vi hoppas att vi ånyo också kan inbjuda till mingel efter föredraget på Livets Museum.

Kulturen håller t.v. öppet. Därför gör också Livets Museum så. Angelica Bondesson arbetar så länge hon är frisk och de allmänna kommunikationer fungerar som hon är beroende av. Hon håller utställningen öppen. Hon gör extra rengöringar hela dagen med spritavtorkning av knappar och ytor som besökare rör vid. Inga guidningar görs. Det behövs troligen inte heller, för skolorna har redan oftast avbokat.

Alla guider arbetar ideellt. De flesta är pensionärer och tillhör därmed en riskgrupp för att drabbas av Covid-19 i samhället. De skall inte komma om de inte vill eller om de fått ”influensa” eller annan sjukdom. Angelica kan klara lokalen själv om Irene och / eller Nitten stöttar.

Vem är detta?

Skulptur i naturlig storlek på Medicinhistoriska Magasinet i Lund. Okänd konstnär, okänd förlaga.
Skulptur i naturlig storlek på Medicinhistoriska Magasinet i Lund. Okänd konstnär, okänd förlaga.
Skulptur i naturlig storlek på Medicinhistoriska Magasinet i Lund. Okänd konstnär, okänd förlaga.

Denna skulptur av ett manshuvud hittades vid den inventering som gjordes av det forna Medicinhistoriska museets samlingar. Konstnären har signerat skulpturen, men signaturen är inte tolkbar.

En gissning, någon?

Intendent Mats Engström på Kulturen i Lund tar gärna emot förslag. Skriv till Mats.Engstrom@kulturen.com eller Berndt Ehinger.

Sjukhuschefen Björn Ekmehag besökte Livets Museum den 23 januari 2020

Sjukhusledningen på besök på Livets Museum i Lund. Från vänster Björn Ekmehag (sjukhuschef, förvaltningschef), Britta Stenstam, David Sparv (chefsjuksköterska), Per Ola Kimblad (biträdande förvaltningschef), Anna Martinsson (kommunikationschef), Mats Engström (intendent på Kulturen i Lund).

Vi hade glädjen att hälsa den i höstas nyutnämnde sjukhus- och förvaltningschefen Björn Ekmehag välkommen till en visning på Livets Museum. Han kom tillsammans med sin chefssjuksköterska David Sparv, biträdande förvaltningschef Per Ola Kimblad och kommunikationschef Anna K. Martinsson. Vi muntrade upp sjukhuschefen med ett glas Kullamust plus den medicinhistoriska litteratur som de sista åren publicerats av SMHS om hans sjukhus, Universitetssjukhusen i Lund och Malmö liksom om den prekliniska utbildningen i Lund 1668 – 1995. Han är utbildad Lund och disputerad på fysiologen i Lund, så vi hoppas han känner igen sig i skrifterna. Han lät sig imponeras av vår fina interaktiva utställning och klarade sig utmärkt i vår populära reaktionstidstest som brukar sporra de flesta till glädjetjut.
Alla imponerades också av Lennart Nilsson-utställningen som Mats Engström ordnat och visade. Det är inte svårt att förstå varför fotografen blev världsberömd.
Vi som drog ledningsgruppen runt på Livets Museum kände oss nöjda, och det gjorde synbarligen de också.

Apoteket Svanen räddas

Till många lundabors oförställda fasa meddelade Apoteket AB i slutet på maj plötsligt att den 3 juni skulle de stänga apoteket Svanen i Lund, en nästan 400-årig klenod av riksformat. Apotekarsonen Anders Widell skrev en upprörd inlaga om att stängningen närmast liknade ett mord på en 1000-årig kulturstad (läs här). En hastigt sammankallad skara visade utanför apotekets entré sin avsky mot illdådet för press och politiker, och den 12 juni insåg Apoteket AB hur kraftigt de trampat i klaveret och meddelade enligt SVT att de skall fortsätta driva apoteket efter en planerad semesterstängning från den 14 juni.

Apoteket AB har visserligen backat efter lundensarnas insats, men deras heder och ära är allvarligt fläckade. De hade ett uppdrag från regeringen att bevara bl.a. apoteket Svanen, men det har de försökt springa ifrån med svaga argument. Apoteket AB försöker t. o. m. konkurrera ut sig själv genom att öppna ett eget annat apotek vid Mårtenstorget i Lund, bara ett par kvarter bort. Det kunde inte vara tydligare att Apoteket AB var ointresserade av sitt uppdrag att bevara apoteket Svanen.

Ett 90-årigt medicinhistoriskt fenomen

Bengt och Gunvor Lindskog på Bengts 90-årskalas på Kulturens Östarp 2019-03-16.

Bland de aktiva på Livets Museum finns det en 90-åring som är ett livs levande fenomen. Han bor med sin obetydligt yngre Gunvor i Hjärup, 8 km söderut, och i ur och skur tar han sin cykel och trampar uppför den sega backen genom Lund till Livets Museum för att i timtals verka där och sedan cykla hem igen. Det är ingen som slår det! 

I lördags (16/3 2019) firades han av ett drygt 50-tal vänner, barn, barnbarn och andra beundrare som han bjöd på ett praktfullt kalas på Kulturens Östarp. SMHS uppvaktade med Ove Hagelins Rare and important medical books in the Library of the Karolinska Institute : an illustrated and annotated catalogue tillsammans med en flaska god bubbel. Krögarparet Vollmer kände nog till dagens dignitet, för de hade uppenbarligen ansträngt sig. Det hade gästerna också, hitresta från både Danmark, Norge och Sverige norr om Skåne. Talen var många, några var rent av spirituella och väl genomarbetade och ett på briljant vers. Bengt lyckades mot sin vana fatta sig mycket kort. Allt avslöjades om Bengt Lindskog från uppväxten på Flottans Sjukhus I Karlskrona vid bastion Aurora med tillhörande vackra park och tilltalande utsikt över Karlskronas skärgård, scouting, pojkstreck och ett liv med ledarskap och beslutsam “pang på rödbetan” för att ta sig fram och klara hindren. Med bravur, dessutom.

Gratulationsblad, SMHS styrelse

Britta Stenstam överräckte ett gratulationsblad från styrelsen för SMHS med en fin teckning av maken Magnus

och det här är boken Bengt Lindskog fick från SMHS

Det finns en uppenbar litterär ådra i släkten Lindskog, för Bengts del synlig i ett mycket stort antal vetenskapliga skrifter i kirurgi och i medicinens historia. Alla svenska läkare har stött på och använt hans mycket vitt spridda medicinska ordböcker, och talarna från Norge och Danmark försäkrade att Bengt tack vare dem är lika välkänd i deras hemländer som i Sverige.  En av dem lyckades t. o. m. övertyga oss om att Bengt är lika välkänd i hans hemland som Frans G Bengtssons Röde Orm.

Man kan bara instämma i Bengts avslutande manuskript för sin aftonbön den kvällen: “Tack gode Gud för att allt det som sades är sant”.