Bli medlem

Så här blir man medlem i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet är ett öppet sällskap, d v s medlemskap kan erhållas av envar som är intresserad av Sällskapets verksamhet. Medlemskap kräver att stadgad medlemsavgift erlägges.

Till Sällskapets medlemmar skickas fortlöpande information om medicinhistoriskt intressanta aktiviteter i södra Sverige (fr. a. Lund och Helsingborg) samt Sällskapets årsbok och ev. supplement. Sällskapet och närstående organisationer erbjuder medicinhistoriska föreläsningar i Lund (ofta med social eftersits). Liknande aktiviteter finns också i Helsingborg.


Medlemsansökan skickas till Sällskapets ordförande. Britta Stenstam E-post:


eller till
kassaförvaltaren och matrikelföraren, Anitha Bruun, dr. sci. med., Sankt Laurentiigatan 10A, 222 21 Lund, tel 046 33 53 40. E-post: E-post:

Ange namn, adress, ev. titel, telefon, och e-post.

Årsavgiften fastställes årligen och är f. n. 250 kronor för familj. Den erläggs till Sällskapets plusgiro 63 15 40 – 2

Sällskapets organisationsnummer är 845001-2664