Aktuella reportage, åsikter och synpunkter

Här publicerar Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet aktuella inlägg i olika medicinhistoriska ärenden. Författarna står för sina egna åsikter och texterna visar inte nödvändigtvis något ställningstagande från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

Klicka på titlarna nedan för att nå respektive inlägg

Sydsvensk medicinhistoria