Aktuella reportage, åsikter och ANDRA TEXTER

Här publicerar Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet aktuella inlägg i olika medicinhistoriska ärenden. Författarna står för sina egna åsikter och texterna visar inte nödvändigtvis något ställningstagande från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

Klicka på titlarna nedan för att nå respektive inlägg


APOTEKET SVANEN
– Stefan Leander rapporterar nedan

dec 21 Nyinvigning av Apoteket Svanen
nov 21 Info Svanens Vänner
210331 Föreningen Apoteket Svanens Vänner i Lund
210303 Uppdatering
210225 Pressmeddelande – Renovering
201219 Uppdatering
200927 Uppdatering
aug 20 Uppdatering
200529 Manifestation
200525 Brev till regeringen – Ang. KulturapotekenFrån Länsstyrelsen
200518 Till Svanens Vänner
190612 Lägesbild för Apoteket Svanen

Apoteket Svanen i Lund är ett apotek med exceptionella kulturvärden och anlades 1627 som filial till Esaias Fleischers Löweapotek i Köpenhamn. Redan 1629 blev apoteket Lunds första självständiga apotek och har sedan 1651 legat på nuvarande plats vid Kyrkogatan. Svanen är bland de fyra apotek som har högst kulturhistoriska värden i landet.
Läs om Apoteket Svanens historia och senaste utveckling.

En förgylld skulptur av en svan prydde fasaden på apoteket Svanen i Lund under åtminstone andra halvan av 1900-talet. Den har nu fått ny förgyllning och återuppstår i sin forna glans på husets fasad. Foto i slutet på 1990-talet. Från firma Apotekets broschyr om de svenska kulturapotekten.
Fotograf okänd.