2019-04-08 Erling Norrby

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2019-04-08

Polio – sjukdomen som kom och försvann

Professor Erling Norrby, Expert on History of the Nobel Prize, Royal Swedish Academy. From TEDxBeaconStreet Talks.

Text saknas tyvärr.