2018-10-15 A. Bárány

Robert Bárány och Nobelpriset

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2018-10-15 kl 1900 på föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund av
Anders Bárány.

Enligt de listor över nobelpristagare som finns i många uppslagsverk hittar man där min farfar, österrikaren Robert Bárány, 1914 års nobelpristagare i fysiologi eller medicin. Bakom detta korta meddelande döljer sig en mer komplex historia, involverande medlemmar av den svenska kungafamiljen och Nobelstiftelsen 1914, Karolinska Institutets prisbeslut 1915, prisöverlämnandet 1916 och Robert Báránys flytt till Uppsala 1917. Jag skall försöka berätta den historien och också visa några intressanta fotografier.

Anders Bárány är född 1942 och har en doktorsexamen i teoretisk fysik från Uppsala universitet 1973. Under 1980-talet arbetade han vid Forskningsinstitutet för Atomfysik i Stockholm och utnämndes 1999 till professor i fysik vid Stockholms universitet. Han har fungerat som sekreterare till Nobelkommittén för fysik och deltog i uppbyggnaden av Nobelmuseet, där han bl.a. verkade som vice museichef. Sedan hösten år 2000 har han hållit omkring 200 ”nobelrelaterade” föredrag. Anders Bárány är ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala sedan 1994, Kungl. Vetenskapsakademien sedan 2005 och ÖsterlenAkademien sedan 2011.