2018-05-18 Dr Lindell spelar Dr Glas

Dr Lindell spelar Dr Glas

Föreställning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2018-05-18 kl i aulan på Universitetssjukhuset i Lund kl 1800 OBS TID OCH PLATS.

Drygt 99% av Odd Lindells text är ordagrant Hjalmar Söderbergs från 1905, inklusive de bevingade orden.

Affisch för Dr Lindell spelar Doktor Glas

”Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människor någon sorts känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

Dagboksformen har behållits, vilket stärker karaktären av kriminaldrama. För att renodla Doktor Tyko Gabriel Glas ensamhet och tragik har flera bipersoner strukits (journalisten Merkel, kvinnan som sänder rosenbuketten etc) och Doktor Glas ålder har ökats från bokens 33:

”Jag känner det i denna stund som om ingen i världen vore ensam mer än jag. Jag, medicine licentiaten Tyko Gabriel Glas som stundom hjälper andra, men aldrig har kunnat hjälpa mig själv och som vid fyllda 48 år aldrig varit när en kvinna.”


Odd Lindell, läkare, skådespelare, regissör mm.

Dr Odd Lindell är läkare, numera företagsläkare. Han har gjort grundliga studier inom teaterverksamhet som han en gång avsåg att ägna sig åt. Han har varit skådespelare, amatörskådespelare, scenograf och regissör på olika teatrar i Sverige. I föreställningen ”Dr Lindell spelar dr Glas” är han manusförfattare, regissör och ensam skådespelare. Konsertpianisten Bertil Wikman spelar Nocturne av Chopin som romanens Tyko Gabriel Glas älskade.