2018-11-09 Maria Josephson

Veterinär­medicinaren Elis Sandberg, ”mirakelmedicinen” THX och folkhemmets vetenskap

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2018-11-09 kl 1900 på föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund kl 1900 av Maria Josephson (tidigare Björk).

Från 1952 och fram till Elis Sandbergs död 1989 var cancerpreparatet THX en följetong både i svenska medier och för de medicinska myndigheterna. I föredraget berättas historien om den så kallade THX-doktorn, hans tiotusentals patienter och deras konflikt med myndigheterna och den medicinska vetenskapen.

Föreläsningen bygger på Maria Björks skrift ”Kalvbrässkontroversen, Veterinärmedicinaren Elis Sandberg, cancermedlet THX och skolmedicinen i Sverige från 1952 till 1989″  utgången från Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Hon fick Bengt Lindskogs medicinhistoriska pris för 2017 för detta arbete

THX-kontroversen skulle inte vara möjlig i dag eftersom reglerna för läkemedelsprövning nu blivit så mycket striktare. Men medicinens består av såväl vetenskap som läkekonst, och det lämnar fältet fortfarande öppet för känslomässiga värderingar av behovet av behandlingar, ofta kallade alternativ medicin.

Myndigheterna misslyckades med att stoppa användningen av THX, vilket visar hur expertis och myndigheter på Sandbergs tid överskattade vetenskapens trovärdighet. Patienternas krav på att få tillgång till vad de uppfattade som verksam behandling och ett respektfullt och empatiskt bemötande visar hur stor skillnad det kan vara mellan läkevetenskap och läkekonst.

Maria Josephson
Maria Josephson

Maria Josephson (tidigare Björk) är disputerad i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, men numera verksam som lärare och forskare vid Södertörns högskola. Hon fick Bengt Lindskogs medicinhistoriska pris för skriften