2017-11-10

Sockerätandets historia i Sverige

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2017-04-24 kl 1830 (OBS tiden!) i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund efter SMHS’ årsmöte som börjar kl 1800 på samma plats
av Ulrika Torell

Få varor är så älskade som söta produkter och få måltider sägs vara lika hotfulla som den sockerstinna maten. Sockret är samtidigt så alldagligt att det lätt tas för givet, som om det alltid har funnits. I själva verket är det en nymodighet i vardagens kosthåll. Trots att det cirkulerat som handelsvara i mer än tusen år blev sockerätandet folkligt först på 1900-talet. Sockret är på så vis, paradoxalt nog, både en av de allra äldsta och mest moderna specerierna i våra skafferier.

Föreläsningen handlar om hur våra relationer till den så begärliga och besvärliga sötman har formats genom historien. Hur förvärvade sockret sin så självklara position som basvara i butikerna och medelpunkt på festborden?

Ulrika Torell, FD, är forskare och intendent vid Nordiska museet i Stockholm. Där har hon nyligen avslutat ett mångårigt projekt om sockerkonsumtionens kulturhistoria.