2017-04-27

Från Hippokrates till Macchiarini

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2017-04-24 kl 1830 i aulan i C-blocket (OBS lokalen!) på Universitetssjukhuset i Lund efter SMHS’ årsmöte som börjar kl 1800 på samma plats av PC Jersild

När PC Jersilds generation började läsa medicin på 50-talet fanns inga kurser i medicinsk etik. Om frågan kom upp brukade lärarna hänvisa till Hippokrates – men vad sa han egentligen? Det dröjde fram emot sekelskiftet 2000 innan professurer i medicinsk etik inrättades.

Med de senaste händelserna på Karolinska institutet har ämnet hamnat i centrum. Om Hippokrates var före sin tid – kan man då påstå att Macchiarini helt enkelt var efter sin tid? Hur många av medicinens genombrott skulle klarat en etisk prövning efter dagen mått?


Författaren och medicinska etikern PC Jersild
P C Jersild 2012

Per Christian Jersild är född 1935 och blev legitimerad läkare 1962. Efter att ha arbetets inom psykiatri och socialmedicin blev han författare på heltid 1977. Han har utgivit ett 40-tal böcker och bl a suttit i Karolinska institutets styrelse, Statens medicinsk-etiska råd och är sedan 1999 medlem av Vetenskapsakademien.
Hans senaste bok heter ”Den stökiga psykiatrin”.