2017-03-20

Också en dekokt! Präster, prästfruar och prästmedicin

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2017-03-20 kl 1900 i föreläsningssal F1 i Centralblocket på Universitetssjukhuset i Lund av Birgitta Meurling

I allmogesamhället stod kyrkan idealt sett mitt i byn och prästgården låg i anslutning till Herrens hus. Till prästgården  sökte sig församlingsborna i olika ärenden som rörde såväl själsliga som kroppsliga angelägenheter eller frågor av praktisk art. I föredraget diskuteras prästens och prästfruns roll i förhållande till den s.k. prästmedicinen och folktraditionen. En undersökning av svenska prästfruar visar att prästmedicinens sista utlöpare kan skönjas så sent som i mitten av 1900-talet (Meurling 1996).

Birgitta Meurling, etnolog i Uppsala
Birgitta Meurling 2017. Bildkälla Biritta Meurling

Birgitta Meurling är professor i etnologi, Uppsala universitet