2017-02-20

Från reumakirurgi i Lund till behandling och förebyggande av ledsjukdomar i Indien

Tillbakablick och framtidsförhoppningar.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2017-02-20 kl 1900 i audidtoriet på Kulturen i Lund (OBS LOKALEN) av Urban Rydholm

Efter att moderna biologiska läkemedel införts i behandlingen av inflammatoriska ledsjukdomar har behovet av ortopedisk kirurgi minskat betydligt. Dagsläget ställs i belysning av förra seklets  begränsade farmakologiska behandlingsmetoder och det dåtida behovet av mera omfattande reumakirurgiska insatser i vårt land.

Tillgången på reumatikervård i Odisha i östra Indien är närmast obefintlig, men har stärkts av svenska insatser. Förutom reumatisk sjukdom är skelettfluoros i detta distrikt en vanlig orsak till ledsmärtor, rörelseinskränkning och svår funktionsförlust. Rening av fluor och arsenikförgiftat dricksvatten från djupborrade brunnar kan förebygga sådant lidande. 

Ortopeden Urban Rydholm 2016

Urban Rydholm är född 1946. Han är professor och överläkare på ortopediska kliniken i Lund. Han har varit sektionschef för reumakirurgiska avdelningen där från 1988 och är fortfarande verksam där liksom i Indien.