2017-01-16

Från attraktion på tivoli till magnetresonanstomografi.

En genomlysning av radiologins historia.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskaspeet 2017-01-16 kl 1900 i föreläsningssal F1 i C-blocket på Univeersitetssjukhuset i Lund av Inga Redlund Johnell

Albert von Köllikers hand1896
Röntgenbild av professodr Albert von Köllikers hand tagen den 23 januari 1896 vid den första och enda offentliga demonstration av sin upptäckt av röntgenstrålar som Wilhelm Conrad Röntgen någonsin gjorde.

I december 1895 upptäckte Wilhelm Konrad Röntgen sina berömda strålar, och kännedom om detta spred sig på bara några veckor över hela världen. Hans berömda bild av en hand innebar att många vetenskapsmän förstod värdet av upptäckten, och 100 rapporter kom redan under  1896. 
Svårigheter att få tillräcklig strömstyrka innebar långvariga exponeringstider, men risk med induktion av cancer rapporterades redan i början av 1900-talet och att skyddsutrustning behövdes insåg man på 1910-talet.
Dåtidens radiologer var minst lika ”fiffiga” som dagens IT-tekniker, och samtidig utveckling av röntgenteknik och kontrastmedel innebar att många olika undersökningstyper utvecklades, många med stora risker för patienterna inklusive sådana med upp till 25% mortalitet. Självklara områden var skelettradiologi, men snart utvecklades gastrointestinal radiologi och lungdiagnostik, och på 20-talet kom första neuroradiologiundersökningarna.
Unga läkarkollegor kan  knappast tänka sig sjukvård utan röntgendiagnostik, särskilt inte under jourtid.

Inga Redlund Johnell 2017. Bildkälla dottern Anna Johnwll.

Inga Redlund Johnell är född 1942. Hon läste medicin i Göteborg och blev med.lic. och legitimerad läkare 1970.  Efter tjänstgöring i Karlskoga började  hon 1974 på Röntgen UMAS, och blev specialist i röntgendiagnostik 1976. Hon disputerade där 1984 och blev docent 1985.

Sydsvensk medicinhistoria