2016-10-03

Den lille grevens döda kropp.

Om rätt i 1700-talets medicin.  

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2016-10-03 kl 1900i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund
av Maria Sjöberg

I föredraget diskuteras hur det kom sig att 1700-talets regementsfältskärer involverades i spädbarnsvård och förlossningar, men också hur det var möjligt att manipulera rättsväsendet.

Utgångspunkten är behandlingen av det lilla grevebarnet Pontus De la Gardie och det rättsliga efterspelet i medicinkollegiet.

Maria Sjöberg

Maria Sjöberg disputerade i Stockholm på en avhandling som handlar om 1700-talets bergsbruk. Där arbetade hon sedan med genushistoria och fortsatte med detta även sedan hon flyttat till universitetet i Göteborg där hon har en professur i historia. I vid mening kretsar hennes arbeten numera kring 1500- och 1600-talens könsliga villkor.
Inom detta ramverk har hon studerat äktenskapliga och arvsrättsliga frågor samt den militära organisationens förändringar; beröringspunkterna är faktiskt långt fler än man skulle kunna tro.