2016-10-03

Eklampsi, en tusenårig gåta 

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2016-11-11 kl 1800 (OBS TIDEN) i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av
Olivia Ekman

Den fruktade och gåtfulla sjukdomen eklampsi, idag känd som havandeskapsförgiftning, har gäckat läkare och skördat liv sedan antiken. Länge manifesterades eklampsi som en akut sjukdom, utan förebådande symtom, likt en blixt från klar himmel.

Vid slutet av 1800-talet förändrades detta då albuminuri, äggvita i urin, upptäcktes som en tidig symtom på eklampsi. Läkarna fick nu möjlighet att prova fram nya behandlingar och behandla tidigare innan tillståndet blev akut.

Under början av 1900-talet expanderade antalet behandling av eklampsi vilket även ledde till en livlig teoretisk diskussion om sjukdomens ursprung. 

I föredraget kommer jag svara på frågor som:
  • Varför talar jag om eklampsi och inte havandeskapsförgiftning?
  • Hur spridd var kunskap om sjukdomen?
  • Och, varför skriva en medicinhistorisk avhandling om eklampsi?

Olivia Ekman 2012

Olivia Ekman är idéhistoriker utbildad vid Umeå universitet. Mellan åren 2011–2016 var hon anställd som doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier där hon forskat om behandling av och teorier om eklampsi (idag kallad för havandeskapsförgiftning) ur ett historiskt perspektiv. Hennes forskningsintressen rör sig kring medicinsksociologi, vetenskapshistoria och Science and Technology Studies.