2016-04-18 Ahlin och Lundgren

Från Leo-piller till Nicorette

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2016-04-18 kl 1800 (OBS TIDEN) i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av Jerker Ahlin och Rolf Lundgren

Föredraget berättar historien om läkemedelsföretaget Leo. Från en blygsam start för 100 år sedan med laxermedlet Leopiller fram till dagens produktion av rökavvänjningsmedlet Nicorette som för mångmiljardbelopp säljes över hela världen.

Leos utveckling började på 1920-talet genom introduktionen i Sverige av Insulin och värktabletten Albyl. Insulinet lade grunden till en omfattande forskning inom hormonområdet och Albyl bidrog till att Leo på 1950-talet blev ledande i Sverige inom psykofarmaka

Jerker Ahlin (t.v.) och Rolf Lundgren

Jerker Ahlin och Rolf Lundgren 2016

Jerker Ahlin och Rolf Lundgren anställdes båda i början av 1960-talet på Leo där de arbetade fram till pensionen i mitten av 1990-talet, Jerker inom marknad och ekonomi och Rolf inom forskning och produktionskontroll. Efter pensioneringen har de ägnat sig åt att dokumentera företagets historia.

Arbetet har resulterat i ett omfattande historiskt arkiv, boken “Från Leopiller till Nicorette” samt ett flertal utställningar om företaget. Den senaste utställningen “100 år i medicinens tjänst” i Helsingborgs gamla barnsjukhus invigdes den 1 oktober 2015.