2016-03-14

I en sal på ett sanatorium

OHÄLSAN TIGER STILL

Dramatiserad föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2016-03-14 kl 1900 i föreläsningssal F1i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av
Henrik Valentin

Runt om i landet står än idag många imponerande sanatoriebyggnader som minnesmärken över de omfattande satsning som gjordes för att stoppa folksjukdomen tuberkulos. Minnen finns också i form av de berättelser som väldigt många människor bär med sig om släktingar och bekanta som i början av 1900-talet drabbades av den fruktade och ofta skambelagda lungsoten.

Författaren och dramatikern Henrik Valentin har satt samman ett gestaltande bildföredrag med autentiska och levandegjorda berättelser om gripande livsöden från långvariga vistelse vid något av dessa sanatorier. Vittnesmålen varvas med fakta om tbc och de insatser som gjordes av forskare, sjukvårdspersonal och frivilliga för att bekämpa denna fruktade och utbredda sjukdom som utgjorde ett överhängande hot mot stora befolkningsgrupper. Han spelar även upp musikinslag och inspelade intervjuer med före detta patienter samt lyfter fram både kända och okända litterära referenser.
Se också Ohalsan.blogspot.se (Ohälsan tiger still) eller klicka här för att se Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildspel från 2011 om de skånska sanatorierna.

Hentik Valentin

Henrik Valentin är författare, dramatiker och föredragshållare, baserad i Skåne och Stockholm. Hans senaste bok har titeln ”Motpart”. Andra böcker är ”Tick tack tiden består” och krönikesamlingen ”Om lusten att trädgärdera”. På Klara soppteater vid Stockholms stadsteater går till och från ”Ginger och Freds påtvingade möte” som hösten 2015 även gavs på Göteborgs stadsteater.