2015-11-06

Ronneby Brunnspark

En lisa för kropp och själ

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2015-11-06 kl 1800 (OBS TIDEN!) i föreläsningssal F1i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av
Anna Jakobsson

Föredraget kommer handla om hur sinnligheten, den kroppsliga rörelsen, trädgårdskonstens ideal och den medicinska filosofin samspelade i Ronneby brunnsparks utformning. Att röra sig och att bli berörd utgjorde grunderna för brunnskuren, liksom för parkupplevelsen, i slutet av 1800-talet.

Anna Jakobsson 2015

Anna Jakobsson är disputerad landskapsarkitekt som visar på parkens betydelse för sjuk- och hälsovården på 1800-talet..