2015-10-12

Hundra år med Albert Schweizer i Afrika

Ett tidsperspektiv

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet måndagen den 12 oktober kl 1900 i förläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av
Magnus Grabe

Albert Schweitzer kom till Lambaréne (i nuvarande Gabon) våren 1913. Han möttes av ett Afrika som bäst beskrivits av Joseph Conrad i Mörkrets hjärta. Han initierade sjukvård i denna del av västra Afrika och skulle förbli där, frånsett kortare resor till Europa, till hans död drygt 50 år senare. Vilka motiv låg bakom denne humanists gärning? och hur står det till nu med hälsan i närliggande Sub-Sahara området? Hälso- och sjukvår skildras i ett tidsperspektiv med instick av egen erfarenhet.

Magnus Grabe är överläkare och docent i urologi vid SUS, Malmö. Han har även vid ett flertal tillfällen arbetat med hälso- och sjukvård i krisdrabbade afrikanska länder. Han stödjer nu utbildningsprojekt inom sin specialitet i några Afrikanska länder.