2015-09-14

Hälsa och ohälsa i Pompeji

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Universitetshistoriska Sällskapet 2015-09-14 kl 1900 i aulan (OBS PLATSEN) i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av
Anna-Stina Ekedahl

Ett samarrangemang med Lunds Universitetshistoriska Sällskap

Hur friska var Pompejiborna? Det finns större möjlighet att besvara den frågan för dem än för människor i andra delar av det romerska imperiet eftersom deras skelett finns bevarade för osteologisk forskning och deras miljö – t ex deras hygien – kan studeras på ett unikt sätt. Jag tänker ge några synpunkter på deras hälsa och ohälsa utifrån vad jag vet, vad jag på goda grunder tror och vad jag försöker gissa mig till. Mitt fokus ligger på kvinnohälsa.

Efter föreläsningen följer mingel med lätt tilltugg. Någon förhandsanmälan behövs inte.


Anna-Stina Ekedahl

Anna-Stina Ekedahl är född i Lund 1932. Efter att ha avslutat ett yrkesliv som biologi- och geografilärare i Helsingborg började hon läsa bl a latin, grekiska och Antikens kultur och samhällsliv i Lund och har nu överfört en stor del av sitt medicinska och sociala intresse till antikens kvinnor och barn. Hennes forskning syftar till en licentiatexamen med avhandlingstiteln Romerska kvinnors reproduktiva hälsa i en socio-ekonomisk kontext.

Sydsvensk medicinhistoria