2015-04-20

Florence Nightingale

Högaktuell i dagens sjukvård

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2015-04-20 kl 1800 (OBS TIDEN!) i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund av
Lars Lidgren

Florence Nightingae

Ängeln på Krim halverade dödligheten i smittsamma sjukdomar bland  sårade soldater med införande av god hygien och patientvård. Florence Nightingale startade sjuksköterskeutbildning i England, men blev framför allt känd för sin noggranna registrering av komplikationer som hon redovisade med nya statistiska metoder. Hon bidrog starkt till moderniseringen av den undermåliga engelska sjukvården.
Vad har våra svenska kvalitetsregister hämtat från Krimkriget? Vi ser nu åter en ökning av antalet kirurgiska infektioner och spridning av allvarliga sjukhusinfektioner. Behöver vården Nightingales kompass för att hitta rätt riktning?

Lars Lidgren i talarstol 2014.

Lars Lidgren föddes 1943 i Kall i Jämtland men växte upp i Sjöbo, dit familjen flyttade under hans pojkår. Han studerade och undervisade i statistik innan han påbörjade läkarutbildningen i Lund med legitimation 197
Efter disputation 1973 på en avhandling om postoperativa infektioner erhöll Lars Lidgren 1987 en personlig professur i ortopedi med inriktningen inflammatoriska sjukdomar. År 1990 tillträdde han den ordinarie professuren i ortopedi och blev samtidigt klinikchef. Under en 10-årsperiod ingick han i ledningsgruppen för Universitetssjukhuset i Lund.
Lars Lidgren är nu ordförande i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.