2015-03-23

Jan Gösta Waldenström (JW)

En  Linnean vid sjukbädden

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2015-03-23 kl 1900 i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund  av
Frank Wollheim

Jan Waldenström (JW; 1906 – 1996) kom som ännu ej färdig läkare i kontakt med en ung kvinna som visade sig ha porfyri. Han blev snabbt expert på sjukdomen. Som ung docent upptäckte han sjukdomen makroglobulinemi och som ung professor karcinoidtumörens symtom. Senare utredda han immunglobulinstörningar i blodet. Från 1950 var JW professor i medicin, Malmö.
JW var en lysande lärare, en eftersökt läkare och en ambassadör för svensk medicin i världen.

Reumatologen Frank Wollheim
Professor Frank Wollheim, reumatolog. Foto från honom själv 2016.

Frank Wollheim, f. 1932. Underläkare och amanuens vid medicinkliniken i Malmö. 1963 – 65 arbete och forskning i USA. Disputerade på en avhandling om immunglobuliner 1968. Chef för sektionen för reumatologi i Malmö 1972 – 82. Professor i reumatologi i Lund 1982 – 98.