2015-02-23

Från Billroth till Losec

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2015-02-23 kl 1900 i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund  av
Hans Graffner

Tänk att vi på mindre än 150 år i behandlingen av magsår har gått från den första ventrikelresektionen över långvarig fasta och/eller s.k. ulcusdiet med 4-8 veckor på sjukhus, därifrån till att knipsa av vagusnervtrådar och att hinka i patienterna stora mängder illasmakande antacida; senare till behandling med H2-blockare och protonpumpshämmare och slutligen ända till att nu vi med bara några dagars antibiotikabehandling kan få bort magsårens orsak, Helicobacter pylori. Ett lika dramatiskt som oförutsägbart skifte av strategi.

Detta och litet till är vad föredraget ska handla om. Givet den starka positionen som Skåne har haft inom detta forskningsfält blir det också lite lokala vinklingar!

Hans Graffner arbetade som gastrointestinalkirurg under 70-80-90 talen i Ystad-Lund-Helsingborg med initialt fokus på ventrikelkirurgi och senare mest med colorektalkirurgi. Han disputerade 1983 med en avhandling inom området ventrikelfysiologi. I mitten på 90-talet gick han in i Dracos forskningsvärld med fokus på inflammatoriska tarmsjukdomar och sedan vidare till Hässle/Astra/AstraZeneca och med fokus på magsår och omeprazol. Efter några år på Serono i Schweiz är han nu medicinsk chef på Albireo – ett litet forskningsbolag i Göteborg med fokus på tidig läkemedelsutveckling inom mage-tarm-leverområdet.