2014-11-07

”Akta dig för ljuset!” – Om Axel Munthes ögonsjukdomar.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2014-11-07 kl 1800 (OBS TIDEN) i lasarettets aula i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund Gunnar Lennerstrand

Dr Axel Munthe (1857 1959) var smålandspojken från Oskarshamn som blev societetsläkare i Paris och Rom, livmedicus, San Micheles skapare på Capri och världsberömd författare. Han var övertygad om att han med tiden skulle bli blind, och det blev i viss mån också hans verklighet. Han trodde att det starka ljuset i Södern skadade hans ögon och orsakade hans allt svagare syn.  Men vad var det för ögonsjukdomar som gav näring åt hans oro? Man vet egentligen inte vad han led av, åtminstone inte i yngre år, för han ger ingen klar beskrivning i bevarade brev och skrifter. Gunnar Lennerstrand kommer att presentera några rimliga förklaringar och diagnoser genom andras vittnesbörd om hans ögon och syn, och från iakttagelser på fotografier och porträtt av honom.

Gunnar Lennerstrand

Gunnar Lennerstrand föddes 1938 i Stockholm och blev 1969 med lic vid Karolinska Institutet i Stockhom. Han utbildades till ögonläkare på Karolinska Sjukhuset och disputerade 1968 på en avhandling om muskelspolarnas funktion vid ögonmusklernas rörelser. Han blev samma år docent i neurofysiologi på Karolinska Instiutet och 1975 i oftalmiatrik Linköping sedan han flyttat dit. 1982 blev han professor i oftalmiatrik och överläkare i Umeå, och 1987 flyttade han till Stockholm som professor vid Karolinska Institutet med barnoftalmologi som subspecialitet. Som konstglasintresserad driver han sedan flera år ett sommargalleri på Öland, och som intresserad i Axel Munthes verk gjorde han 2012 särskilda studier av denne författare på bl a San Michele på Capri.