2014-09-15

Läkare och läkande i Sverige under medeltid och renässans

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2014-09-15 kl 1900 i föreläsningssal F1 i C-blocket på Universitetssjukhuset i Lund
Johanna Bergqvist

Utgående från sin avhandling berättar Johanna Bergqvist om hur man under medeltid och renässans förstod sjukdomar och skador, vad man tänkte sig orsakade dem, hur man behandlade och vårdade dem som drabbats och vilka som arbetade med detta, inom klostervärlden såväl som i det omgivande samhället, samt hur det förändrades över tid.


Johanna Bergqvist


Johanna Bergqvist är fil. dr. i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Hon disputerade 2013 på avhandlingen ”Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans”. Hon arbetar idag som vikarierande lektor och pedagogisk utvecklare vid Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat inom uppdragsarkeologisk verksamhet.

Sydsvensk medicinhistoria