2014-04-07

Abraham Bäck – mannen som reformerade den svenska sjukvården

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2014-04-07 kl 1800 på Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund
Thomas Ihre

Abraham Bäck föddes i Söderhamn  1713 och gick i skola i Gävle. Han skulle bli präst och utbildade sig i Uppsala i teologi. Efter att ha sett en obduktion på Gustavianum som utfördes av Nils Rosén blev han fängslad, och började att läsa medicin under Roséns vägledning. Bäck avlade sin läkarexamen i Uppsala, där han också disputerade. Där träffade han också Linné.

Abraham Bäck åkte utomlands för att vidareutbilda sig inom medicinen till Holland, England, Frankrike och Tyskland. Efter fyra år utomlands kom han tillbaka till Sverige och hade då blivit invald i Kungliga  vetenskapsakademin, vars preses (ordförande) han blev tre gånger. Han blev senare också invald i Collegium Medicum (dåvarande medicinal/socialstyrelsen), vars preses han blev och kom att förbli under 46 år till sin död 1795.

Abraham Bäck var arkiater (livmedicus) till tre kungar och två drottningar. Han hade en omfattande praktik, skrev medicinsk litteratur och ansvarade för tillkomsten av  Pharmacopia Svecia, vår första fullständiga läkemedelsförteckning. Han var också ansvarig för tillkomsten av Serafimerlasarettet, vars förste medicinöverläkare han var. Han utvidgade provinsialläkarskrået, och har ansetts vara vår förste socialmedicinare. Han dog 82 år gammal 1795


Thomas Ihre

Thomas Ihre, född 1935, är docent i kirurgi, inriktad på colorektal kirurgi. Han har varit cheföverläkare och chefläkare 2002 – 2003 på Södersjukhuset i Stockholm, där han var kirurgchef 1988 – 2002. Han var ordförande I Sveriges läkarförbund 1984 – 1988 och i Svenska Läkaresällskapet 2001 – 2003. Han har varit administrativt aktiv i många sammanhang, t. ex. som ordförande i redaktionskommittén för Läkemedelsboken under tio år och ordförande i SBU Alert under 8 år.

Mest stolt är Thomas Ihre över att han 1985 fick priset ”Mäster”, stockholmsmedicinarnas utmärkelse till det årets bäste lärare. Numera är han pensionär och har skrivit en bok om sin farfarsfarfarsmorfar, Abraham Bäck. Den har samma titel som föredraget.