2014-02-17

Blodflöden

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2014-02-17 kl 1900 på föreläsningssal 1, Universitetssjukhuset i Lund
Boel Berner

Vad betyder blod i människors liv, inom sjukvården, som råvara för en mångmiljardindustri?

Boel Berner diskuterar dessa frågor med utgångspunkt i sin nyutkomna bok Blodflöden. Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället. Föreläsningen tar upp historiska processer på många plan – från professionella strider, tekniska innovationer och kontroverser kring vem som får (eller inte får) bli blodgivare till makten inom ett globalt flöde av blod och blodprodukter.


Boel Berner är professor emerita vid Linköpings universitet.  Hennes forskning rör sociologiska och historiska frågor om kunskap, risk och teknisk förändring. Bland hennes publikationer finns böckerna Perpetuum Mobile? Teknikens utveckling och historiens gång, Sakernas tillstånd. Kön, klass, teknisk expertis samt antologierna Constructing Risk and Safety in Technological practice  (Routledge 2003) och Technology and Medical Practice. Blood, Guts and Machines (Ashgate 2010).