2014-01-20

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – från kamp till seger

Föreläsning med musikillstrationer, bl.a. på Sandblomsflygeln, för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2014-01-20 kl 1900 i Aulan, Universitetssjukhuset i Lund
Hans Persson

Beethoven är en av de mest betydelsefulla tonsättarna i den västerländska musikens historia. Efter en traumatisk uppväxt i Bonn flyttade den unge Ludwig till Wien där han kom att bo resten av sitt liv. Han vände blad i musikhistorien genom att lämna den fulländade wienklassicismen och introducera ett nytt musikaliskt språk – romantiken. Hans sjukhistoria är dyster, men han trotsade dess effekter och lämnade efter sig ett exceptionellt konstnärskap. Några av hans främsta och nydanande verk komponerades sedan han blivit totalt döv. Berättelsen om Beethovens liv och musik kommer att illustreras med ett antal representativa musikinslag.


Hans Persson är specialist inom narkos- och intensivvård och därtill en mycket god musiker. Han har också sedan många år arbetat vid giftinformationscentralen och var dess chef under cirka 20 år.

Vid sidan om yrket har han föreläst om ett antal betydande kompositörer och relationen mellan deras konstnärskap och ofta bräckliga hälsa. Han blev medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet år 2004.