2013-11-08

Skendöden – skam och verklighet

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2013-11-08 kl 1800 på Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund
Gunnar Broberg

Skendöden är ett problem som följt läkekonsten från början och som fick särskild aktualitet från mitten av 1700-talet. Föredraget vill ge kött och blod åt frågan men också höja den till den dåtida medicinens uppfattning om livets natur. 


Gunnar Broberg är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria i Lund, har forskat på Linné, rasidéernas historia, skrivit böcker om kattens och katastrofernas historia och står bakom tvåbandsverket Gyllene äpplen liksom den svenska medicinhistorien Til at stwdera läkedom.