2013-10-14

Maskinen Människa

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2013-10-14 kl 1900 på föreläsningssal 1, Centralblocket, Lasarettet i Lund
David Dunér

Den dominerande medicinska skolbildningen under 1600- och 1700-talen var den så kallade iatromekaniken som menade att människokroppen skulle kunna beskrivas som en maskin. Hjärtat var en pump, lungorna bälgar, armar och ben hävstänger, länderna kvarnar. Det låg då också nära till hands att försöka sig på att konstruera artificiella kroppsdelar.  

David Dunér

David Dunér, professor i idé- och lärdomshistoria, berättar om den svenska iatromekanikens historia med namn som Rudbeck, Roberg, Rosenstein och Linné.