2013-09-16

Kunskap, kultur och tradition skapar förutsättningar för framtida vetenskapliga framgångar

Om Jacob Berzelius 1779 – 1848.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2013-09-16 kl 1900 på föreläsningssal 1 i centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund
Jan Trofast

Vilken vetenskaplig grundsyn hade Jacob Berzelius, vid skrivbordet och på laboratoriet? På vilka metoder byggde han sin framgångsrika forskning? Varför lyckades han så väl? Kan och bör dagens forskare följa Berzelius´ vetenskapliga forskningsfilosofi?

Jan Trofast berättar om Berzelius och illustrerar föredraget med bilder bl.a. från det kemiska laboratoriet på Trolle Ljungby.


Jan Trofast

Jan Trofast, tekn. dr., vetenskaplig rådgivare, konsult inom life science/patent och författare av ett femtontal böcker inom främst kemins historia.