2013-03-18 L-E. Jönsson

Berättelser från insidan

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2013-03-18 kl 1900 på (Prel) Sal F1, Centralblocket, Universitets­sjukhuset i Lund
Lars-Eric Jönsson

Vad händer när psykiatripatienten, som i de flesta andra fall är ett objekt, blir det betraktande subjektet? Hur beskrivs psykiatrivården? De anhöriga? Det egna tillståndet? Medpatienterna?

Psykiatrins historia har studerats på flera olika sätt, men det är sällan de drabbade själva får komma till tals och bli tagna på allvar. Lars-Eric Jönsson har under tjugo år studerat psykiatrins historia och samlat på sig självbiografiska och skönlitterära skildringar av erfarenheter från psykiatrin, från mitten av 1800-talet fram till idag. Jönsson analyserar skildringar av mötet med institutionen, vistelsen där och mötet med de andra intagna samt slutet av vistelsen och det eventuella återinträdet i samhället utanför. Som avslutning placerar han in skildringarna i samtida psykiatridebatter. Ett syfte med undersökningen har varit att söka andra perspektiv på psykiatrins omhändertagande och behandling än dess egna. Bland författarna återfinns Agnes von Krusenstjerna, Amalie Skram, Karin Fossum, Knut Hamsun och Marianne Ahrne.


Lars-Eric Jönsson

Lars-Eric Jönsson är professor i etnologi och arbetar vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Hans forskningsintressen är framförallt psykiatrins historia respektive kulturarv. Utöver inom akademien har han bl.a. arbetat på Kulturdepartementet med utredningar om kulturarvsfrågor. Han har skrivit ett flertal böcker och artiklar om psykiatrins och socialtjänstens historia, om kulturarv och historia som resurs. Han är redaktör för RIG, kulturhistorisk tidskrift.