2012-11-10 N. Hansson

Svensk-tyska medicinska kontakter 1933-1945.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2012-10-08 kl 1900 på föreläsningssal F1, Blocket, Universitetssjukhuset i Lund
Nils Hansson
Mottagare av Bengt I. Lindskogs pris för 2012

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.
I detta föredrag ska några exempel ges på hur förbindelser inom medicinen mellan Tyskland och Sverige etablerades och upprätthölls mellan åren 1933 och 1945.

Med vilka strategier försökte tyska nationalsocialistiska läkarförbundet (NSDÄB) förmedla en positiv bild av medicinen i Tredje Riket till svenska läkare? Vilka övriga aktörer främjade respektive motverkade kontakterna, och inte minst: vilka konsekvenser hade de efter kriget?

Föredraget bygger huvudsakligen på reseberättelser från enstaka svenska läkare som besökte Tyskland under andra världskriget och på korrespondenser mellan tyska och svenska läkare.


Nils Hansson

Nils Hansson är Master of Arts och doktorand vid enheten för medicinhistoria (Lunds universitet). Fr.o.m. april 2012 är han medarbetare vid institutionen för medicinsk etik och historia i Göttingen. 2004-2012 studerade han tyska, medicin och historia i Lund/Malmö, Göteborg, Gießen och Berlin.

Sydsvensk medicinhistoria