2012-10-08 S. Seregard

Lord Nelsons öga.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2012-10-08 kl 1900 på föreläsningssal F1, Blocket, Universitetssjukhuset i Lund
Stefan Seregard
professor i oftalmologi vid Karolinska Institutet i Stockholm

Lord Nelson är otvetydigt mest känd som Englands störste sjöhjälte genom tiderna. Hans seger i dödsögonblicket vid Trafalgar har blivit klassisk. De flesta vet att Nelson var blind på ena ögat. Det var till det ögat han satte tubkikaren under slaget vid Köpenhamn, anmärkte att han faktiskt inte kunde se någon signal med order om reträtt, fortsatte striden, och vann ännu en av sina odödliga segrar.
Men hur var det då med ögat? Även hans samtid noterade att det uppgivna traumat tycks har varit mycket ringa. Omedelbart efter att grus och sand slagit upp mot Nelson efter ett nedslag av en projektil i närheten tycks ingen ha sett något anmärkningsvärt med ögat. Det finns de som hävdar att det låg ekonomiska skäl bakom den uppgivna blindheten. Idag skulle en del kanske kalla det försäkringsbedrägeri. Andra menar att det fanns en organisk förklaring till funktionsnedsättningen men antalet föregivna diagnoser som florerar bland senare författare har nått flersiffriga tal. Tyvärr var dåtidens ögonundersökningar tämligen rudimentära och lämnar inte så mycket information. Däremot finns upplysningar att hämta bland många samtida porträtt av lord Nelson.  


Stefan Seregard

Stefan Seregard är professor i klinisk oftalmologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är också chef för Kliniken för Vitreoretinala Sjukdomar vid St Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. I sin forskning har han sysslat mycket med ögoncancer och främst då malignt melanom i ögat, liksom också med kärlnybildning i ögat, i synnerhet i ögats näthinna, mestadels tillsammans med professor Anders Kvanta.

Sydsvensk medicinhistoria