2012-09-10 L. Ambjörn

Medeltida medicin, ur arabiskt källmaterial.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2012-09-10 kl 1900 på föreläsningssal F1, Blocket, Universitetssjukhuset i Lund
Lena Ambjörn
professor i arabiska vid Lunds Universitet

Den medeltida medicinen är en viktig länk mellan senantikens galenism och den moderna västerländska medicinen. Trots sin betydelse är perioden bristfälligt utforskad. En orsak till detta är att centrum för avancerad medicinsk verksamhet under medeltiden låg i Mellanöstern och att den vetenskapliga diskussionen följaktligen fördes, och dokumenterades, på språk som få moderna västerländska idéhistoriker behärskar: syriska och arabiska. Ett stort antal arabiska medicinska texter finns bevarade, men ofullständig katalogisering, svårigheterna att få tillgång till manuskript i arkiven, den handskrivna formen och inte minst språket har bidragit till att detta rika källmaterial till största delen förblivit obearbetat och svårtillgängligt för historikerna, och att vår kunskap om hur den hippokratisk-galeniska humoralmedicinen förvaltades och utvecklades i arabiskspråkig kontext är minst sagt fragmentarisk. När det gäller den del av medicinhistorien som dokumenterats på arabiska är det inte källmaterial utan kompetenta textrestauratörer som saknas. Först när de bevarade texterna restaurerats och gjorts tillgängliga i form av vederhäftiga textkritiska utgåvor, med översättning, kan en bild av den medeltida medicinen börja framtona.

Lena Ambjörn

Lena Ambjörn är professor i arabiska vid Universitetet i Lund. Hon har specialiserat sig på textkritisk filologi och den medeltida medicinens historia och arbetar huvudsakligen med att göra arabiskt och syriskt handskriftsmaterial tillgängligt för historisk och språkvetenskaplig forskning.

Sydsvensk medicinhistoria